فن‌آوری زیستی طبیعت گرا

فن‌آوری زیستی طبیعت گرا

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

هایپروزیم -

هایپروزیم

بسته بندی : 1 کیلو گرمی

هایپروتکت -

هایپروتکت

بسته بندی : 1 کیلو گرمی

هایپرولایف -

هایپرولایف

بسته بندی : 5 کیلوگرمی

هایپروکوآین -

هایپروکوآین

بسته بندی : 1 کیلو گرمی

هایپروفیش -

هایپروفیش

بسته بندی : 1 کیلو گرمی

هایپروکو -

هایپروکو

بسته بندی : 1 کیلو گرمی

هایپروکالوز -

هایپروکالوز

بسته بندی : 1 کیلو گرمی

تریکوران جی -

تریکوران جی

بسته بندی : 100 گرمی

تریکوران پی -

تریکوران پی

بسته بندی : نیم کیلویی

بایوفارم ویژه باغبانی -

بایوفارم ویژه باغبانی

بسته بندی : 1 لیتری

بایوفارم ویژه زراعت -

بایوفارم ویژه زراعت

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب, ارگانیک ایران 11000

پروبیو96 -

پروبیو96

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : مجوز موسسه تحقیقات خاک و آب, گواهی ارگانیک 11000 ایران

بایوفسفات بایوران -

بایوفسفات بایوران

بسته بندی : 25 و 50 کیلویی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :همایون مرادی
وب سایت :https://biorun.ir/fa
پست الکترونیک :
تلفن: +982634806666-7
نمابر :+982634804564
آدرس: کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی پلاک ۱۴۲/۴۱
کد پستی: 31979-59658

ارسال پیامبه بالا بروید