کشت و دامداری فکا

کشت و دامداری فکا

عضویت طلایی

ویدئوها


صادرات نخستین محموله جنین گاو کشور از اص ...

اطلاعات تماس


مدیرعامل :جمشید جلیل نژاد
وب سایت :http://fkaco.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983136548048
نمابر :+983136548061
آدرس: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان- شیراز، بعد از مسجد الکعبه ، جاده شرکت فکا
کد پستی: 8169184111

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید