کشت و دامداری فکا

کشت و دامداری فکا


ویدئوها


صادرات نخستین محموله جنین گاو کشور از اص ...

محصولات / خدمات

فرآورده های ژنتیکی - گوساله نر -

فرآورده های ژنتیکی - گوساله نر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

انواع دام -

انواع دام

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیر خشک صنعتی -

شیر خشک صنعتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کود -

کود

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فرآورده های ژنتیکی -

فرآورده های ژنتیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیر خام -

شیر خام

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :جمشید جلیل نژاد
وب سایت :http://fkaco.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983136548048
نمابر :+983136548061
آدرس: کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان- شیراز، بعد از مسجد الکعبه ، جاده شرکت فکا
کد پستی: 8169184111

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید