بهپویان امین منتظر

بهپویان امین منتظر

عضویت نقره ای

ویدئوها


معرفی شرکت بهپویان در برنامه گام دوم انق ...

واحد مواد انرژی شرکت بهپویان امین منتظر

بهپویان امین منتظر

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مرتضی تقوایی حسین زاده
وب سایت :http://www.behpouyan.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +985135425609-11
نمابر :+985135425608
آدرس: خراسان رضوی - کیلومتر 12 جاده قوچان - پارک علم و فناوری خراسان - ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان

ارسال پیامبه بالا بروید