الماس فناوران گیتی

الماس فناوران گیتی


ویدئوها


الماس فن آوران گیتی

الماس فن آوران گیتی

محصولات / خدمات

چسب گرماذوب میله ای - Huger_Glue Stick

چسب گرماذوب میله ای

مدل : Huger_Glue Stick

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چسب گرماذوب فیلتر خودرو 4420 - Tight Melt 4420

چسب گرماذوب فیلتر خودرو 4420

مدل : Tight Melt 4420

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب چراغ خودرو 4100 - Tight Melt 4100

چسب گرماذوب چراغ خودرو 4100

مدل : Tight Melt 4100

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب زنده بهداشتی 3500 - Tight Melt 3500

چسب گرماذوب زنده بهداشتی 3500

مدل : Tight Melt 3500

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب زنده بهداشتی 3800 - Tight Melt 3800

چسب گرماذوب زنده بهداشتی 3800

مدل : Tight Melt 3800

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب زنده opp- 3180 - Tight Melt 3180

چسب گرماذوب زنده opp- 3180

مدل : Tight Melt 3180

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چسب گرماذوب زنده opp- 3150 - Tight Melt 3150

چسب گرماذوب زنده opp- 3150

مدل : Tight Melt 3150

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چسب گرماذوب  زنده psa-3250 - Tight Melt 3250

چسب گرماذوب زنده psa-3250

مدل : Tight Melt 3250

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چسب گرماذوب زنده psa-3260 - Tight Melt 3260

چسب گرماذوب زنده psa-3260

مدل : Tight Melt 3260

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب صحافی 2350 - Tight Melt 2350

چسب گرماذوب صحافی 2350

مدل : Tight Melt 2350

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب صحافی 2200 - Tight Melt 2200

چسب گرماذوب صحافی 2200

مدل : Tight Melt 2200

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب بسته بندی 1500 - Tight Melt 1500

چسب گرماذوب بسته بندی 1500

مدل : Tight Melt 1500

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب بسته بندی 1600 - Tight Melt 1600

چسب گرماذوب بسته بندی 1600

مدل : Tight Melt 1600

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب بسته بندی 1700 - Tight Melt 1700

چسب گرماذوب بسته بندی 1700

مدل : Tight Melt 1700

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب بسته بندی 1200 - Tight Melt 1200

چسب گرماذوب بسته بندی 1200

مدل : Tight Melt 1200

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب گرماذوب بسته بندی 1100 - Tight Melt 1100

چسب گرماذوب بسته بندی 1100

مدل : Tight Melt 1100

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :احسان مصباحی داریان
وب سایت :http://gitace.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982146129709
آدرس: کارخانه : قزوین، شهرک صنعتی کاسپین، بلوار عبید زاکانی، نرسیده به میدان صنعت
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +982144207972, +982144207974
آدرس: ایران، تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند
کد پستی: 1463738311

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید