مهندسی ساخت و تجهیزات سپاهان مپنا

مهندسی ساخت و تجهیزات سپاهان مپنا

عضویت طلایی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مصطفی روح افزاء
وب سایت :http://www.mapnasts.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983145233271
نمابر :+983145233272
آدرس: آزادراه اصفهان - تهران، روبروی پلیس راه، جاده‌ی علویجه، شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، اندیشمندان 20
کد پستی: 8331100000

ارسال پیامبه بالا بروید