آیسان تهویه

آیسان تهویه

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :امید سلیمی
پست الکترونیک :
تلفن: +984133346669
نمابر :+984133346670
آدرس: تبریز، جاده سردرود، شهرک صنعتی رجایی، خیابان اول 35 متری شرقی، قطعه دوم از سمت چپ.
See More
تلفن: +984133377581
نمابر :+984133378516
آدرس: تبریز، نبش میدان آزادی، ساختمان رسا، طبقه اول، واحد شماره2.

ارسال پیامبه بالا بروید