صدرا ماهان پارسیان

صدرا ماهان پارسیان


محصولات / خدمات

اکچویتور -

اکچویتور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیر یک طرفه -

شیر یک طرفه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیر کنترلی -

شیر کنترلی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیر پروانه ای -

شیر پروانه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیر توپی -

شیر توپی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :نجفی
پست الکترونیک :
تلفن: +985135412621
نمابر :+985135412623
آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - دانش 8 - پلاک 607

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید