فرو آلیاژ رباط

فرو آلیاژ رباط

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدعلی نژاد محمودی
وب سایت :http://farcomplex.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983433371590-3
نمابر :+983433371594
آدرس: کرمان کیلومتر35جاده کرمان رفسنجان نبش جاده دولت آباد
کد پستی: 7637165162
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +983433386001
نمابر :+9834۳۳۳۸۶۳۰۵
آدرس: کرمان -شهرک صنعتی خضرا خیابان نسترن فرعی ۲۹/۲

ارسال پیامبه بالا بروید