نوآوران دارویی کیمیا

نوآوران دارویی کیمیا


محصولات / خدمات

کپسول کیمونیل 200 میلی گرم -

کپسول کیمونیل 200 میلی گرم

بسته بندی : قوطی حاوی 30 کپسول سخت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول کیتنت 12.5 میلی گرم -

کپسول کیتنت 12.5 میلی گرم

بسته بندی : قوطی حاوی 30 کپسول سخت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول کیتنت 50 میلی گرم -

کپسول کیتنت 50 میلی گرم

بسته بندی : قوطی حاوی 30 کپسول سخت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول کیتنت 25میلی گرم -

کپسول کیتنت 25میلی گرم

بسته بندی : قوطی حاوی 30 کپسول سخت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول ایماتینیب 100 میلی گرم -

کپسول ایماتینیب 100 میلی گرم

بسته بندی : قوطی حاوی 30 کپسول سخت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :اسمعيل موذني
وب سایت :http://kimia-pharma.co
پست الکترونیک :
تلفن: +982188012946
نمابر :+982188013271
آدرس: تهران-خیابان کارگر شمالی-رو به روی پردیس شمالی دانشگاه تهران-پلاک 1462-پارک زیست فناوری بوعلی

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید