گروه مپنا

گروه مپنا


ویدئوها


معرفی گروه مپنا ( فارسی)

معرفی گروه مپنا

محصولات/خدمات

سیستم احتراق -

سیستم احتراق مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیستم آب شیرین‌کن -

سیستم آب شیرین‌کن مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شارژر dc ایستگاهی - MECO-DCSC

شارژر dc ایستگاهی مپنا

مدل : MECO-DCSC

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شارژر ac ایستگاهی - MECO-ACSC-Basic

شارژر ac ایستگاهی مپنا

مدل : MECO-ACSC-Basic

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دستگاه‌ اکسیژن‌ساز -

دستگاه‌ اکسیژن‌ساز مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لکوموتیو تونلی - MAPNATL

لکوموتیو تونلی مپنا

مدل : MAPNATL

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لکوموتیو باری - MAP30

لکوموتیو باری مپنا

مدل : MAP30

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیستم ترمز -

سیستم ترمز مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پره‌ متحرک توربین - Sulzer S7

پره‌ متحرک توربین مپنا

مدل : Sulzer S7

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کمپرسور گریز از مرکز - Centrifugal

کمپرسور گریز از مرکز مپنا

مدل : Centrifugal

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

توربین گاز - MGT-30

توربین گاز مپنا

مدل : MGT-30

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

توربین بخار - MST-70

توربین بخار مپنا

مدل : MST-70

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پره‌ متحرک توربین - Sulzer S7

پره‌ متحرک توربین مپنا

مدل : Sulzer S7

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیستم آب شیرین‌کن -

سیستم آب شیرین‌کن مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیستم احتراق -

سیستم احتراق مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شارژر ac ایستگاهی - MECO-ACSC-Basic

شارژر ac ایستگاهی مپنا

مدل : MECO-ACSC-Basic

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شارژر dc ایستگاهی - MECO-DCSC

شارژر dc ایستگاهی مپنا

مدل : MECO-DCSC

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دستگاه‌ اکسیژن‌ساز -

دستگاه‌ اکسیژن‌ساز مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیستم ترمز -

سیستم ترمز مپنا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لکوموتیو باری - MAP30

لکوموتیو باری مپنا

مدل : MAP30

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لکوموتیو تونلی - MAPNATL

لکوموتیو تونلی مپنا

مدل : MAPNATL

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

توربین بخار - MST-70

توربین بخار مپنا

مدل : MST-70

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

توربین گاز - MGT-30

توربین گاز مپنا

مدل : MGT-30

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کمپرسور گریز از مرکز - Centrifugal

کمپرسور گریز از مرکز مپنا

مدل : Centrifugal

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :عباس علی‌آبادی
وب سایت :http://www.mapnagroup.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982181981001
نمابر :+982122908597
آدرس: تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱
کد پستی: 1918953651

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید