سنگان صنعت

سنگان صنعت


محصولات / خدمات

فشارسنج مرجع - (PG 17)

فشارسنج مرجع

مدل : (PG 17)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فشارسنج دیافراگمی - (PG12)

فشارسنج دیافراگمی

مدل : (PG12)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فشارسنج اختلافی دیافراگم - (PG13-352)

فشارسنج اختلافی دیافراگم

مدل : (PG13-352)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فشارسنج بوردون تیوپ - (PG18)

فشارسنج بوردون تیوپ

مدل : (PG18)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فشارسنج کپسولی - (PG9-18)

فشارسنج کپسولی

مدل : (PG9-18)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فشارسنج اختلافی پیستون - PG13-DPG

فشارسنج اختلافی پیستون

مدل : PG13-DPG

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دماسنج بی متال عمودی  - TB 18A

دماسنج بی متال عمودی

مدل : TB 18A

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیافراگم سیل رزوه ای  - USL

دیافراگم سیل رزوه ای

مدل : USL

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیافراگم سیل رزوه ای  - US

دیافراگم سیل رزوه ای

مدل : US

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اتصالات 3 راهه -

اتصالات 3 راهه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اتصالات چهار راه -

اتصالات چهار راه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اتصالات زانویی -

اتصالات زانویی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیافراگم سیل فلنجی  - (BF)

دیافراگم سیل فلنجی

مدل : (BF)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اتصالات مستقیم -

اتصالات مستقیم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

منیفولد  - 5 راهه (M5A)

منیفولد

مدل : 5 راهه (M5A)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

منیفولد  - 3 راهه (M3A)

منیفولد

مدل : 3 راهه (M3A)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

منیفولد  - 2 راهه (M2A)

منیفولد

مدل : 2 راهه (M2A)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دماسنج بی متال صنعتی -  (TE18)

دماسنج بی متال صنعتی

مدل : (TE18)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نیدل ولو  - (B8)

نیدل ولو

مدل : (B8)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نیدل ولو  - (N2)

نیدل ولو

مدل : (N2)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حسین معصومی
وب سایت :http://sangansanat.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982156230420 +982156230497
نمابر :+982156230440
آدرس: کیلومتر 40 اتوبان تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار گلستان ، گلشن 10 ، پلاک 16

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید