سنگان صنعت

سنگان صنعت


محصولات / خدمات

فشارسنج مرجع - PG 17

فشارسنج مرجع سنگان

مدل : PG 17

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فشارسنج دیافراگمی - PG12

فشارسنج دیافراگمی سنگان

مدل : PG12

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فشارسنج اختلافی دیافراگم - PG13-352

فشارسنج اختلافی دیافراگم سنگان

مدل : PG13-352

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فشارسنج بوردون تیوپ - PG18

فشارسنج بوردون تیوپ سنگان

مدل : PG18

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فشارسنج کپسولی - PG9-18

فشارسنج کپسولی سنگان

مدل : PG9-18

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فشارسنج اختلافی پیستون - PG13-DPG

فشارسنج اختلافی پیستون سنگان

مدل : PG13-DPG

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دماسنج بی متال - TB 18A

دماسنج بی متال عمودی سنگان

مدل : TB 18A

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دیافراگم سیل - USL

دیافراگم سیل رزوه‌ای usl سنگان

مدل : USL

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دیافراگم سیل - US

دیافراگم سیل رزوه‌ای us سنگان

مدل : US

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتصالات سه راه -

اتصالات سه راه سنگان

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتصالات چهار راه -

اتصالات چهار راه سنگان

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتصالات زانویی -

اتصالات زانویی سنگان

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دیافراگم سیل - BF

دیافراگم سیل فلنجی bf سنگان

مدل : BF

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتصالات مستقیم -

اتصالات مستقیم سنگان

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

منیفولد - M5A

منیفولد 5 راهه سنگان

مدل : M5A

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

منیفولد - M3A

منیفولد 3 راهه سنگان

مدل : M3A

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

منیفولد - M2A

منیفولد 2 راهه سنگان

مدل : M2A

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دماسنج بی متال - TE18

دماسنج بی متال صنعتی سنگان

مدل : TE18

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نیدل ولو - B8

نیدل ولو b8 سنگان

مدل : B8

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نیدل ولو - N2

نیدل ولو n2 سنگان

مدل : N2

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حسین معصومی
وب سایت :http://sangansanat.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982156230420 +982156230497
نمابر :+982156230440
آدرس: کیلومتر 40 اتوبان تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار گلستان ، گلشن 10 ، پلاک 16

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید