همگرایان تولید (کپکو)

همگرایان تولید (کپکو)


محصولات / خدمات

 اسپیسرپلاستیکی استرند فیکس (strandfix) -

اسپیسرپلاستیکی استرند فیکس (strandfix)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نیل فیکس -

نیل فیکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسپیسر پلاستیکی ماکسیچیر (maxichair) -

اسپیسر پلاستیکی ماکسیچیر (maxichair)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسپیسر پلاستیکی پاورچیر (powerchair)  -

اسپیسر پلاستیکی پاورچیر (powerchair)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسپیسر پلاستیکی هاردچیر (hardchair) -

اسپیسر پلاستیکی هاردچیر (hardchair)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی  -

آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گروت سیمانی منبسط شونده(gp) -

گروت سیمانی منبسط شونده(gp)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پوشش آب بند پلیمری ویژه -

پوشش آب بند پلیمری ویژه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چسب واسط و ترمیم کننده بتن  -

چسب واسط و ترمیم کننده بتن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لوله های آجدار برش خورده -

لوله های آجدار برش خورده

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کاور بلت -

کاور بلت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لیفتینگ سوکت -

لیفتینگ سوکت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطعات پلاستیکی اتصال سگمنت ها -

قطعات پلاستیکی اتصال سگمنت ها

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

رول پلاک -

رول پلاک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سوئیچ باکس -

سوئیچ باکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کانپایپ -

کانپایپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسپیسر کنفیکس -

اسپیسر کنفیکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد رضا ایوبی
وب سایت :http://www.capco.co.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982189331
نمابر :+982189331
آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی- کوچه شهرتاش- پلاک 74- طبقه اول- واحد 4
کد پستی: 1559613514

ارسال پیامبه بالا بروید