همگرایان تولید (کپکو)

همگرایان تولید (کپکو)


محصولات / خدمات

استرند فیکس -

استرند فیکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نیل فیکس -

نیل فیکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ماکسیچیر -

ماکسیچیر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پاورچیر -

پاورچیر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

هاردچیر -

هاردچیر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی  -

آبگریز و سخت کننده کف‌ بتنی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

گروت سیمانی منبسط شونده(GP) -

گروت سیمانی منبسط شونده(GP)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پوشش آب بند پلیمری ویژه -

پوشش آب بند پلیمری ویژه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چسب واسط و ترمیم کننده بتن  -

چسب واسط و ترمیم کننده بتن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

لوله های آجدار برش خورده -

لوله های آجدار برش خورده

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کاور بلت -

کاور بلت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

لیفتینگ سوکت -

لیفتینگ سوکت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

قطعات پلاستیکی اتصال سگمنت ها -

قطعات پلاستیکی اتصال سگمنت ها

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رول پلاک -

رول پلاک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سوئیچ باکس -

سوئیچ باکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کانپایپ -

کانپایپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کنفیکس -

کنفیکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد رضا ایوبی
وب سایت :http://www.capco.co.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982189331
نمابر :+982189331
آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی- کوچه شهرتاش- پلاک 74- طبقه اول- واحد 4
کد پستی: 1559613514

ارسال پیامبه بالا بروید