مبتکران فناور گستر اکسین

مبتکران فناور گستر اکسین

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

پایلوت ساخت غشا   -
پایلوت ساخت غشا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پایلوت برج جذب گاز (شیرین سازی گاز طبیعی) -
پایلوت برج جذب گاز (شیرین سازی گاز طبیعی)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

یکروراکتور چند منظور   -
یکروراکتور چند منظور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

یکروراکتور چند منظور -
یکروراکتور چند منظور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :رضا مسیبی بهبهانی
پست الکترونیک :
تلفن: +986134435942
آدرس: اهواز- نبش خیابان زیتون، نبش خیابان فردوس، ساختمان کیا -طبقه اول

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید