فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر
عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

طراحی و ساخت نیروگاه بادی  -
طراحی و ساخت نیروگاه بادی

بسته بندی : مطابق استاندارد های جهانی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سیامک علی بابایی
پست الکترونیک :
تلفن: +982188064978
نمابر: +982189787233
آدرس: دفتر تهران : خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان امداد غربی، پلاک ۵
See More
تلفن: +442037186124
آدرس: دفتر لندن :No.272 Regents Park Road, London N3 3GN, United Kingdom

آدرس: دفتر دبی : Al Attar Tower, Sheikh Zayed Road, P.O.Box 25486

ارسال پیامبه بالا بروید