کاشی زهره

کاشی زهره

عضویت نقره ای

ویدئوها


محصولات / خدمات

دیجیتال - 40x100
دیجیتال

مدل : 40x100

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیجیتال - 60x60
دیجیتال

مدل : 60x60

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیجیتال - 40x80
دیجیتال

مدل : 40x80

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیجیتال - 30x60
دیجیتال

مدل : 30x60

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پرسلان -
پرسلان

بسته بندی : 60x60

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پرسلان -
پرسلان

بسته بندی : 80x80

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پرسلان  - آلویتو تیره
پرسلان

مدل : آلویتو تیره

بسته بندی : 30x90

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://www.zohrehtile.com
تلفن: +9855200
نمابر: +9855228281
آدرس: خراسان رضوی - شهرستان کاشمر - کیلومتر 12 محور کاشمر به مشهد - جنب شهرک صنعتی

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید