رایان پترو تجهیز

رایان پترو تجهیز

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

اطلاعات تماس


مدیرعامل :کامبیز خورشید
وب سایت :http://www.petroryan.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982188601801
نمابر :+982188601804
آدرس: تهران :خیابان ملاصدرا ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،کوچه چهارم طبقه دوم واحد 3 و 4
کد پستی: 1435917485

ارسال پیامبه بالا بروید