آریا نانو سیز (کارخانجات گروه تولیدی پردیس )

آریا نانو سیز (کارخانجات گروه تولیدی پردیس )

عضویت طلایی

ویدئوها


معرفی مجموعه کارخانجات پردیس-نانو سیز

محصولات / خدمات

فرتی فروت (فروت ست) - مایع

فرتی فروت (فروت ست)

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع پسته - مایع

کود مایع پسته

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود منیزیم مایع فرتی نرس  - مایع

کود منیزیم مایع فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتر، 20 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود ژله ای فسفر بالا 00-50-10  - ژله ای

کود ژله ای فسفر بالا 00-50-10

مدل : ژله ای

بسته بندی : 5 کیلوگرم

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود ژله ای پتاس بالا 45-00-10  - ژله ای

کود ژله ای پتاس بالا 45-00-10

مدل : ژله ای

بسته بندی : 5 کیلوگرم

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مرغی (مایع و گرانوله) - مایع و گرانول

کود مرغی (مایع و گرانوله)

مدل : مایع و گرانول

بسته بندی : 25 کیلو و 20 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود های کریستاله فرتی نرس - جامد

کود های کریستاله فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 1 کیلو و 10 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

محرک رشد  - مایع

محرک رشد

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

سروند تی - جامد

سروند تی

مدل : جامد

بسته بندی : 5 کیلو و 20 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 10 تن در ماه

کود های کریستاله فرتی نرس - جامد

کود های کریستاله فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 1 کیلو و 10 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع گندم - مایع

کود مایع گندم

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن) - مایع

کود مایع چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن)

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری و 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود مایع مرکبات - مایع

کود مایع مرکبات

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری و 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 50 تن در هکتار

چسب باغبانی  - جامد

چسب باغبانی

مدل : جامد

بسته بندی : 1 کیلو

قدرت تولید : 10 تن در ماه

کود مایع آهن و روی فرتی نرس - مایع

کود مایع آهن و روی فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری و 5 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

آمینو کلات آهن مایع - جامد و مایع

آمینو کلات آهن مایع

مدل : جامد و مایع

بسته بندی : 1کیلو و 1 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

محلول ضد بوته میری - مایع

محلول ضد بوته میری

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود فسفات ارگانیک گرانوله  - جامد

کود فسفات ارگانیک گرانوله

مدل : جامد

بسته بندی : 50 کیلوگرم

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

پیت ماس غنی شده ی فرتی نرس - جامد

پیت ماس غنی شده ی فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 30 لیتری و 90 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

کود آلی چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن) - جامد

کود آلی چمن کیمیا (مخصوص چمن کاری و ترمیم چمن)

مدل : جامد

بسته بندی : 50 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

گوگرد پودری فرتی نرس - جامد

گوگرد پودری فرتی نرس

مدل : جامد

بسته بندی : 10 کیلو

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

آمینوکلات روی فرتی نرس - مایع و پودر

آمینوکلات روی فرتی نرس

مدل : مایع و پودر

بسته بندی : 1کیلو و 1 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

رایپ ست فرتی نرس - مایع

رایپ ست فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

هیومیک اسید - جامد و مایع

هیومیک اسید

مدل : جامد و مایع

بسته بندی : 1 کیلو و 5 کیلو، 1 لیترو 5 لیترو 25 لیتر

استاندارد : موسسه تحقیقات آب و خاک

قدرت تولید : 100 تن در ماه

محلول ضد شوری خاک و آب فرتی نرس - مایع

محلول ضد شوری خاک و آب فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 5 لیتری

قدرت تولید : 100 تن در ماه

ضد سرمازدگی فرتی نرس - مایع

ضد سرمازدگی فرتی نرس

مدل : مایع

بسته بندی : 1 لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

اسید آمینه فرتی نرس - مایع و پودر

اسید آمینه فرتی نرس

مدل : مایع و پودر

بسته بندی : یک کیلویی و یک لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 100 تن در ماه

گوگرد مایع (فرتی سولفور)  - مایع

گوگرد مایع (فرتی سولفور)

مدل : مایع

بسته بندی : یک لیتری و پنج لیتری

استاندارد : موسسه تحقیقات خاک و آب

قدرت تولید : 200 تن در ماه

اطلاعات تماس


مدیرعامل :کوروش اسدسنگابی
وب سایت :http://nanoseez.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +987137175422-6
نمابر :+987137175425
آدرس: کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک،مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کد پستی: 7159114735
See More
تلفن: +987137175422-6
نمابر :+9871371754257
آدرس: کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214 کارخانه نانوسیز واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین واحد رسیدگی به امور مشتریان :07137175426

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید