پاکدیس

پاکدیس


محصولات / خدمات

روغن کنجد -

روغن کنجد پرس سرد 500 میلی‌لیتری قلعه گنج

بسته بندی : بطری شیشه‌ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آبمیوه بدون گاز -

آبمیوه بدون گاز 300 میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : بطری شیشه‌ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نوشیدنی مالت گازدار -

نوشیدنی مالت گازدار 1 لیتری ساندیس

بسته بندی : بطری پت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سرکه بالزامیک -

سرکه بالزامیک 500 میلی‌لیتری بارلتا

بسته بندی : بطری شیشه‌ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پوره میوه -

پوره میوه بشکه 265 کیلوگرمی ساندیس

بسته بندی : آسپتیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کنسانتره میوه -

کنسانتره میوه بشکه 265 کیلوگرمی ساندیس

بسته بندی : آسپتیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آبمیوه بدون گاز -

آبمیوه بدون گاز 250 میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : بطری پت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آبمیوه -

آبمیوه 1 لیتری ساندیس

بسته بندی : تتراپک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نوشیدنی گازدار -

نوشیدنی گازدار 300 میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : بطری پت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نوشیدنی گازدار -

نوشیدنی گازدار 1 لیتری ساندیس

بسته بندی : بطری پت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آبمیوه -

آبمیوه 200 میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : تتراپک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آبمیوه بدون گاز -

آبمیوه بدون گاز 240 میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : دویپک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نوشیدنی گازدار -

نوشیدنی گازدار 750 میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : بطری شیشه‌ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نوشیدنی گازدار -

نوشیدنی گازدار 300 شیشه میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : بطری شیشه‌ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نوشیدنی گازدار -

نوشیدنی گازدار 330 میلی‌لیتری ساندیس

بسته بندی : قوطی فلزی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :ناصر صمدی
وب سایت :http://www.pakdisco.com
پست الکترونیک :
تلفن: +984432354002-4
نمابر :+984432354006
آدرس: ارومیه، کیلومتر 3 جاده دریا
کد پستی: 5735198111

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید