مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا


ویدئوها


تبلور فناوری ایرانی در مپنا بویلر

محصولات / خدمات

نمک‌زدای آب (water desalination med) -

نمک‌زدای آب (water desalination med)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نمک‌زدای آب (water desalination ro) -

نمک‌زدای آب (water desalination ro)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن (drums, vessels, tanks) -

مخزن (drums, vessels, tanks)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پکیج های چربی زدایی (de-oiling packages) -

پکیج های چربی زدایی (de-oiling packages)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

هواگیر (دی اریتور) -

هواگیر (دی اریتور)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیگ بخار (بویلر) آب و برق -

دیگ بخار (بویلر) آب و برق

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیگ های بخار (بویلر) پکیج -

دیگ های بخار (بویلر) پکیج

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مبدل‌های حرارتی -  مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل‌های حرارتی

مدل : مبدل های حرارتی پوسته و لوله

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیگ بخار (بویلر) کمکی -

دیگ بخار (بویلر) کمکی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دیگ بخار (بویلر) بازیافت حرارتی -

دیگ بخار (بویلر) بازیافت حرارتی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :فردین شهریاری
وب سایت :http://www.mapnabe.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982127582440
نمابر :+982127582444
آدرس: تهران، خیابان افریقا نرسیده به بزرگراه مدرس، کوچه گلخانه، شماره۷
کد پستی: 3365166341

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید