شرکت تولیدی هاردپیچ

شرکت تولیدی هاردپیچ
عضویت رایگان

محصولات / خدمات

سوزن منگنه سری 35 - سری 35
سوزن منگنه سری 35

مدل : سری 35

بسته بندی : کارتن شرینک شده

سوزن منگنه سری 14 - سری 14
سوزن منگنه سری 14

مدل : سری 14

بسته بندی : کارتن شرینک شده

سوزن منگنه سری 90 - سری 90
سوزن منگنه سری 90

مدل : سری 90

بسته بندی : کارتن شرینک شده

سوزن منگنه سری 92 - سری 92
سوزن منگنه سری 92

مدل : سری 92

بسته بندی : کارتن شرینک شده

سوزن منگنه سری 10جی - سری 10جی
سوزن منگنه سری 10جی

مدل : سری 10جی

بسته بندی : کارتن شرینک شده

سوزن منگنه سری 80 - سری 80
سوزن منگنه سری 80

مدل : سری 80

بسته بندی : کارتن شرینک شده

میخ نواری مته ای - ساق  مته ای
میخ نواری مته ای

مدل : ساق مته ای

بسته بندی : کارتن

میخ نواری دنده ای - ساق دنده ای
میخ نواری دنده ای

مدل : ساق دنده ای

بسته بندی : کارتن

میخ نواری ساده - ساق ساده
میخ نواری ساده

مدل : ساق ساده

بسته بندی : کارتن

میخ معمولی مته ای - ساق مته ای
میخ معمولی مته ای

مدل : ساق مته ای

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : BS1202

میخ معمولی دنده ای - ساق دنده ای
میخ معمولی دنده ای

مدل : ساق دنده ای

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : BS1202

 میخ معمولی ساده - ساق ساده
میخ معمولی ساده

مدل : ساق ساده

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : BS1202

اطلاعات تماس


مدیرعامل :آقای حمید رضا رضائی
وب سایت :http://www.hardpich.com
پست الکترونیک :
تلفن: +986642440099
نمابر: +986642440099
کد پستی: 6918913555

ارسال پیامبه بالا بروید