شرکت تولیدی هاردپیچ

شرکت تولیدی هاردپیچ


محصولات/خدمات

میخ نواری ساده - ساق ساده

میخ نواری ساده

مدل : ساق ساده

بسته بندی : کارتن

استاندارد : استاندارد تشویقی

نوع پرداخت : نقدی

میخ نواری دنده ای - ساق دنده ای

میخ نواری دنده ای

مدل : ساق دنده ای

بسته بندی : کارتن

استاندارد : استاندارد تشویقی

نوع پرداخت : نقدی

میخ نواری مته ای - ساق  مته ای

میخ نواری مته ای

مدل : ساق مته ای

بسته بندی : کارتن

استاندارد : استاندارد تشویقی

نوع پرداخت : نقدی

 میخ معمولی ساده  - ساق ساده

میخ معمولی ساده

مدل : ساق ساده

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : ایران -100

نوع پرداخت : نقدی

میخ معمولی دنده ای - ساق دنده ای

میخ معمولی دنده ای

مدل : ساق دنده ای

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : ایران -100

نوع پرداخت : پرداخت نقدی

میخ معمولی مته ای - ساق مته ای

میخ معمولی مته ای

مدل : ساق مته ای

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : ایران -100

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 80 - سری 80

سوزن منگنه سری 80

مدل : سری 80

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 10جی - سری 10جی

سوزن منگنه سری 10جی

مدل : سری 10جی

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 92 - سری 92

سوزن منگنه سری 92

مدل : سری 92

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 90 - سری 90

سوزن منگنه سری 90

مدل : سری 90

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 14 - سری BeA14

سوزن منگنه سری 14

مدل : سری BeA14

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 35 - سوزن سری 35

سوزن منگنه سری 35

مدل : سوزن سری 35

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

میخ شانه ای سری اف - میخ اسکا/اف

میخ شانه ای سری اف

مدل : میخ اسکا/اف

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

میخ شانه ای سری تی - میخ تیپو

میخ شانه ای سری تی

مدل : میخ تیپو

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

میخ شانه ای سری تی ان - میخ تی ان

میخ شانه ای سری تی ان

مدل : میخ تی ان

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

میخ شانه ای سری تی ان - میخ تی ان

میخ شانه ای سری تی ان

مدل : میخ تی ان

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

میخ شانه ای سری تی - میخ تیپو

میخ شانه ای سری تی

مدل : میخ تیپو

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

میخ شانه ای سری اف - میخ اسکا/اف

میخ شانه ای سری اف

مدل : میخ اسکا/اف

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 35 - سوزن سری 35

سوزن منگنه سری 35

مدل : سوزن سری 35

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 14 - سری BeA14

سوزن منگنه سری 14

مدل : سری BeA14

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

قدرت تولید : 500

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 90 - سری 90

سوزن منگنه سری 90

مدل : سری 90

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 92 - سری 92

سوزن منگنه سری 92

مدل : سری 92

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 10جی - سری 10جی

سوزن منگنه سری 10جی

مدل : سری 10جی

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

سوزن منگنه سری 80 - سری 80

سوزن منگنه سری 80

مدل : سری 80

بسته بندی : کارتن قرمز لمینیت

استاندارد : ندارد

نوع پرداخت : نقدی

میخ نواری مته ای - ساق  مته ای

میخ نواری مته ای

مدل : ساق مته ای

بسته بندی : کارتن

استاندارد : استاندارد تشویقی

نوع پرداخت : نقدی

میخ نواری دنده ای - ساق دنده ای

میخ نواری دنده ای

مدل : ساق دنده ای

بسته بندی : کارتن

استاندارد : استاندارد تشویقی

نوع پرداخت : نقدی

میخ نواری ساده - ساق ساده

میخ نواری ساده

مدل : ساق ساده

بسته بندی : کارتن

استاندارد : استاندارد تشویقی

نوع پرداخت : نقدی

میخ معمولی مته ای - ساق مته ای

میخ معمولی مته ای

مدل : ساق مته ای

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : ایران -100

نوع پرداخت : نقدی

میخ معمولی دنده ای - ساق دنده ای

میخ معمولی دنده ای

مدل : ساق دنده ای

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : ایران -100

نوع پرداخت : پرداخت نقدی

 میخ معمولی ساده  - ساق ساده

میخ معمولی ساده

مدل : ساق ساده

بسته بندی : کارتن وزن خالص 25 کیلوگرم

استاندارد : ایران -100

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حمید رضا رضائی
وب سایت :http://www.hardpich.com
پست الکترونیک :
تلفن: +986642466555
نمابر :+986642440099
آدرس: استان لرستان- بروجرد– میدان آیت الله بروجردی ، کوچه صاحب الزمان
کد پستی: 6918913596

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید