پولاد پویش

پولاد پویش
عضویت رایگان

محصولات / خدمات

پریفرم  - دهانه ۲۸
پریفرم

مدل : دهانه ۲۸

پریفرم - دهانه ۳۰
پریفرم

مدل : دهانه ۳۰

پریفرم  - دهانه ۴۵
پریفرم

مدل : دهانه ۴۵

ظرف IML  - گرد ۴۰۰ سی سی
ظرف IML

مدل : گرد ۴۰۰ سی سی

ظرفIML - مدور- 535سی سی
ظرفIML

مدل : مدور- 535سی سی

ظرفIML - مربعی-1100سی سی
ظرفIML

مدل : مربعی-1100سی سی

ظرفIML - مدور-1600سی سی
ظرفIML

مدل : مدور-1600سی سی

پریفرم - دهانه ۲۶٫۷
پریفرم

مدل : دهانه ۲۶٫۷

اطلاعات تماس


مدیرعامل :فریدون صالحی
وب سایت :http://pooyeshco.net/en
پست الکترونیک :
تلفن: +982177333337
نمابر: +982177333337(237)
آدرس: تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان رضا میوه، خیابان صبوری، شماره ۲، ساختمان گروه صنعتی پولاد- طبقه دوم
کد پستی: 1658614511

ارسال پیامبه بالا بروید