شرکت ترکیب حمل و نقل

شرکت ترکیب حمل و نقل
عضویت رایگان

محصولات / خدمات

حمل و نقل جاده ای
حمل و نقل جاده ای
حمل و نقل ترکیبی
حمل و نقل ترکیبی
حمل و نقل ریلی
حمل و نقل ریلی

اطلاعات تماس


مدیرعامل : مهندس عباداله فروزش
تلفن: +9866913927-9
نمابر: +982166913924
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، بعد از خیابان خوش، پلاک ۱۵۸

ارسال پیامبه بالا بروید