گیاهان معطر پرند

گیاهان معطر پرند


محصولات / خدمات

خشکبار -

خشکبار آروما پلنت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روغن های معطر -

روغن های معطر آروما پلنت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

زعفران -

زعفران آروما پلنت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گیاهان دارویی و ادویه -

گیاهان دارویی و ادویه آروما پلنت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مواد خام چای -

مواد خام چای آروما پلنت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

عصاره پودری -

عصاره پودری شیرین بیان آروما پلنت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :قاسم شاکری
وب سایت :http://aromaplant.de/

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید