فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان


ویدئوها


فولاد مبارکه اصفهان

محصولات / خدمات

ورق قلـع اندود‏ -

ورق قلـع اندود‏

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ورق گالوانیزه -

ورق گالوانیزه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ورق رنگی -

ورق رنگی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حمیدرضا عظیمیان
وب سایت :http://www.msc.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983152733333
نمابر :+983133324324
آدرس: اصفهان ، شهر مباركه
کد پستی: 8488111131

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید