شیرین عسل

شیرین عسل


اطلاعات تماس


مدیرعامل :یونس ژائله مالک
وب سایت :http://www.shirinasal.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982161053600
نمابر :+982166408538
آدرس: تهران، خ فلسطين، مابين ميدان فلسطين و بزرگمهر، کوچه شهيدعسگري، شماره 4
کد پستی: 4411-14155
See More
تلفن: +984134328021-5
نمابر :+984134328020
آدرس: تبريز، کيلومتر35 جاده آذرشهر، شهرک صنعتي شهيد سليمي
کد پستی: 1433-51335

ارسال پیامScroll