کمباین سازی ایران

کمباین سازی ایران

عضویت نقره ای

ویدئوها


کمباین سازی ایران

محصولات / خدمات

کمباین - 10551

کمباین

مدل : 10551

استاندارد : ISO 9001

بیلر - 349T

بیلر

مدل : 349T

استاندارد : ISO 9001

کمباین -  برنج TCR7

کمباین

مدل : برنج TCR7

کمباین  - سنگین نیوهلند

کمباین

مدل : سنگین نیوهلند

تراکتور -  جاندیر 6150

تراکتور

مدل : جاندیر 6150

اطلاعات تماس


مدیرعامل :علی اصغر حمیدی فرد
وب سایت :http://irancombine.com
پست الکترونیک :
تلفن: +988633130370
نمابر :+988633138098
آدرس: اراك, میدان صنعت
کد پستی: 38135/848

ارسال پیام



به بالا بروید