سدیدبار

سدیدبار

عضویت رایگان

محصولات / خدمات

خدمات تلفیق بار (خرده بار) -
خدمات تلفیق بار (خرده بار)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

محموله های پروژه ای -
محموله های پروژه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

خدمات ترانزیت -
خدمات ترانزیت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 حمل و نقل جاده ای -
حمل و نقل جاده ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

حمل و نقل هوایی  -
حمل و نقل هوایی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 حمل و نقل دریایی -
حمل و نقل دریایی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سيده فاطمه مقيمي
وب سایت :http://www.sadidbar.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982188434388
نمابر: +982188402248
آدرس: تهران، خيابان استاد مطهری, خيابان تركمنستان, کوچه نارون, پلاک3
کد پستی: 1566867413

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید