توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :علی اصغرپورمند
وب سایت :http://www.midhco.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982127340
نمابر :+982122363691
آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ نرسده به ميدان فرهنگ، خيابان معارف، پلاك 8
کد پستی: 14655-456

ارسال پیامبه بالا بروید