مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران

مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران

عضویت طلایی

اطلاعات تماس


مدیرعامل : مهدی تباشیری اصفهانی
پست الکترونیک :
تلفن: +983136252000
نمابر :+983136279694
آدرس: اصفهان، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان 40، گروه صنعتی و شیمیایی ریف

ارسال پیامبه بالا بروید