آذران پلاستیک سهند

آذران پلاستیک سهند
عضویت رایگان

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مسعود کتابچی حقیقت
پست الکترونیک :
تلفن: +984136300073
نمابر: +9841363000253
آدرس: تبریز، پلیس راه تبریز-میانه، اول جاده باسمنج، روبروی شرکت کلرپارس

ارسال پیامبه بالا بروید