ایران هورمون

ایران هورمون

ویدئوها


محصولات / خدمات


آمپول - بیتاویون
آمپول

مدل : بیتاویون

گلی گلازید - کلازکس80
گلی گلازید

مدل : کلازکس80

آمپول - دپوکورتین
آمپول

مدل : دپوکورتین

آمپول - آتراکورین25
آمپول

مدل : آتراکورین25

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دكتر مهدي وزيري
وب سایت :http://www.iranhormone.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982144905517
نمابر: +982144905512
آدرس: تهران،کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، جنب شركت کروز، شركت داروسازی ایران هورمون
کد پستی: 13138-1767

ارسال پیامScroll