گروه هتل های بین المللی لاله

گروه هتل های بین المللی لاله

محصولات / خدمات


هتل کاروانسرای لاله
هتل کاروانسرای لاله
هتل صخره ای بین المللی کندوان
هتل صخره ای بین المللی کندوان
مجتمع آبدرمانی سبلان
مجتمع آبدرمانی سبلان
هتل بین المللی لاله تهران
هتل بین المللی لاله تهران
نمای داخلی هتل کاروانسرای لاله
نمای داخلی هتل کاروانسرای لاله
نمای داخلی هتل بین المللی لاله تهران
نمای داخلی هتل بین المللی لاله تهران
هتل بین المللی چابهار
هتل بین المللی چابهار
نمای داخلی هتل بین المللی چابهار
نمای داخلی هتل بین المللی چابهار
نمای داخلی هتل بین المللی چابهار
نمای داخلی هتل بین المللی چابهار
نمای داخلی هتل صخره ای بین المللی کندوان
نمای داخلی هتل صخره ای بین المللی کندوان
هتل بین المللی سرعین
هتل بین المللی سرعین
نمای داخلی هتل بین المللی سرعین
نمای داخلی هتل بین المللی سرعین
نمای داخلی هتل صخره ای بین المللی کندوان
نمای داخلی هتل صخره ای بین المللی کندوان

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://lalehhotels.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982188965021
نمابر :+982188965599
آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش حجاب
کد پستی: 1415613141

ارسال پیامScroll