مبلمان محیط آرا

مبلمان محیط آرا

محصولات / خدمات


میز - اپراتور و کارمند
میز

مدل : اپراتور و کارمند

میز -  کارشناس
میز

مدل : کارشناس

میز - معا‌ونت
میز

مدل : معا‌ونت

میز - مدیریت
میز

مدل : مدیریت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :اصغرکرمانی
وب سایت :http://www.mohitara.com
پست الکترونیک :
تلفن: 98۲۱۸۷۴۴
نمابر :98۲۱۸۷۴۴
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان آرارات شمالی، شماره ۲۴

ارسال پیامScroll