سیان پساک آراد

سیان پساک آراد

محصولات / خدمات


خدمات بازرگانی
خدمات بازرگانی
جذب سرمایه گذاری خارجی
جذب سرمایه گذاری خارجی
خدمات فنی و اجرایی در زمینه معدن
خدمات فنی و اجرایی در زمینه معدن
خدمات فنی و اجرایی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی
خدمات فنی و اجرایی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :احمد عباسی
وب سایت :http://www.sianpasak.com
پست الکترونیک :
تلفن: +98863684781
نمابر :+988634064357
آدرس: اراک، شهرک مصطفی خمینی، ساختمان آسمان، شماره ۹۶
کد پستی: 3818141885

ارسال پیامScroll