صنایع آذرآب

صنایع آذرآب

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

توربین آبی -
توربین آبی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شیرهای پروانه ای -
شیرهای پروانه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

گرمكن‌هاي هوا -
گرمكن‌هاي هوا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 بويلر  - SR
بويلر

مدل : SR

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مهندس عبدالعزیزهدایت
وب سایت :http://www.azarab.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982184921
نمابر: +982188799443
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره 15
کد پستی: 3591/84921

ارسال پیامبه بالا بروید