فولاد خوزستان

فولاد خوزستان


محصولات / خدمات

 گندله -

گندله

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شمش - اسلب

شمش

مدل : اسلب

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شمش -  بیلت

شمش

مدل : بیلت

استاندارد : ISO 6935

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شمش - بلوم

شمش

مدل : بلوم

استاندارد : ISO 6935

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدرضا مدرس خیابانی
وب سایت :http://www.ksc.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +986132908000
نمابر :+986132908080-2
آدرس: اهواز، کیلومتر 10 جاده بندر امام
کد پستی: 13111- 61788

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید