فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

شمش - اسلب

شمش

مدل : اسلب

شمش -  بیلت

شمش

مدل : بیلت

استاندارد : ISO 6935

شمش - بلوم

شمش

مدل : بلوم

استاندارد : ISO 6935

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدرضا مدرس خیابانی
وب سایت :http://www.ksc.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +986132908000
نمابر :+986132908080-2
آدرس: اهواز، کیلومتر 10 جاده بندر امام
کد پستی: 13111- 61788

ارسال پیامبه بالا بروید