توفیق دارو

 توفیق دارو
عضویت رایگان

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر یعقوب حقیقت نیا
وب سایت :http://tofighdaru.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982144987360-3
نمابر: +982144985056
آدرس: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده کرج، خیابان ۶۱ام (داروپخش)
کد پستی: 19395/4978

ارسال پیامبه بالا بروید