سیمان ایلام

سیمان ایلام
عضویت رایگان

محصولات / خدمات

شرکت سیمان ایلام
شرکت سیمان ایلام
شرکت سیمان ایلام
شرکت سیمان ایلام
شرکت سیمان ایلام
شرکت سیمان ایلام

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حامد اصل روستا
وب سایت :https://ilamcement.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982166341461
نمابر: +982166341483
آدرس: تهران، خيابان فردوسي، خيابان شهيد تقوي(كوشك)، خيابان شهيد انوشيرواني، شماره 5
کد پستی: 1145687813
See More
تلفن: +98۸۴۳۴۷۲۶۲۰۳
نمابر: +98۸۴۳۴۷۲۶۷۱۱
آدرس: ایلام، ۱۵ کیلومتری شهرستان سر آبله
کد پستی: ۶۹۵۷۱۱۳۱۱۱

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید