بازرگانی پارسا7

بازرگانی پارسا7

محصولات / خدمات


گروه بازرگانی پارسا7
گروه بازرگانی پارسا7
گروه بازرگانی پارسا7
گروه بازرگانی پارسا7
صاردات موادغذایی(پسته، بادام، گردو، زعفران، گز)
صاردات موادغذایی(پسته، بادام، گردو، زعفران، گز)
صادرات مینا کاری
صادرات مینا کاری
صادرات مواد نفتی
صادرات مواد نفتی
صادرات نساجی
صادرات نساجی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حامد خانی
وب سایت :http://www.parsatco.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983133358674
آدرس: اصفهان، میدان جمهوری، ساختمان ستاره، طبقه 5، واحد503

ارسال پیامScroll