نیان الکترونیک

نیان الکترونیک


ویدئوها


نیان الکترونیک

تیزر معرفی شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک - بخش دوم

شرکت نیان الکترونیک

تیزر معرفی شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک- بخش اول

محصولات / خدمات

باتری و کابینت باتری- مخابراتی - باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت با دسترسی از جلو(Front Access)

باتری و کابینت باتری- مخابراتی

مدل : باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت با دسترسی از جلو(Front Access)

استاندارد : IEC 60896-21/22:2004 BS 6290-4:1997 راهنمای Eurobat نصب و راه اندازی سازگار با EN50272-2

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

باتری و کابینت باتری- مخابراتی - باتری 150 آمپر ساعت 12 ولت با دسترسی ترمینال از جلو(Front Access)

باتری و کابینت باتری- مخابراتی

مدل : باتری 150 آمپر ساعت 12 ولت با دسترسی ترمینال از جلو(Front Access)

استاندارد : IEC 60896-21/22:2004 BS 6290-4:1997

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

باتری و کابینت باتری- مخابراتی - باتری 100 آمپر ساعت 12 ولت با دسترسی از جلو(Front Access)

باتری و کابینت باتری- مخابراتی

مدل : باتری 100 آمپر ساعت 12 ولت با دسترسی از جلو(Front Access)

استاندارد : IEC 60896-21/22:2004 BS 6290-4:1997 راهنمای Eurobat نصب و راه اندازی سازگار با EN50272-2

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

باتری و کابینت باتری- مخابراتی - باتری 155 آمپر ساعت 12 ولت با دسترسی از جلو(Front Access)

باتری و کابینت باتری- مخابراتی

مدل : باتری 155 آمپر ساعت 12 ولت با دسترسی از جلو(Front Access)

استاندارد : IEC 60896-21/22:2004 BS 6290-4:1997 راهنمای Eurobat نصب و راه اندازی سازگار با EN50272-2

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

باتری و کابینت باتری-ups - باتری SP12-120)12v120Ah)

باتری و کابینت باتری-ups

مدل : باتری SP12-120)12v120Ah)

استاندارد : IEC61056-1/2:2002 JISC8702-1/2:2009 راهنمای EURBAT نصب راه اندازی سازگار با EN:50272-2

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

باتری و کابینت باتری-ups - باتری SP12-100) 12V100Ah)

باتری و کابینت باتری-ups

مدل : باتری SP12-100) 12V100Ah)

استاندارد : IEC61056-1/2:2002 JISC8702-1/2:2009

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بهینه سازی مصرف انرژی - فیلترهای هارمونیکی اکتیو

بهینه سازی مصرف انرژی

مدل : فیلترهای هارمونیکی اکتیو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بهینه سازی مصرف انرژی - بانک باتری _ذخیره ساز انرژی الکتریکی

بهینه سازی مصرف انرژی

مدل : بانک باتری _ذخیره ساز انرژی الکتریکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بهینه سازی مصرف انرژی - شارژر خودرو برقی

بهینه سازی مصرف انرژی

مدل : شارژر خودرو برقی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بهینه سازی مصرف انرژی - کولر آبی کم مصرف اینورتر دار

بهینه سازی مصرف انرژی

مدل : کولر آبی کم مصرف اینورتر دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستم سیار تغذیه مخابراتی

سیستم های مخابراتی

مدل : سیستم سیار تغذیه مخابراتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستمهای تهویه و Cooling

سیستم های مخابراتی

مدل : سیستمهای تهویه و Cooling

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - نرم افزار مانیتورینگ و کنترل

سیستم های مخابراتی

مدل : نرم افزار مانیتورینگ و کنترل

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه outdoor - سیستمهای تغذیه هیبریدی

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه outdoor

مدل : سیستمهای تغذیه هیبریدی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه outdoor - سیستم تغذیه نیرو کم ظرفیت- Outdoor

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه outdoor

مدل : سیستم تغذیه نیرو کم ظرفیت- Outdoor

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor - پلنت مانیتورینگ باتری

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor

مدل : پلنت مانیتورینگ باتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor -

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor - سیستم تغذیه نیرو کم ظرفیت-Indoor

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor

مدل : سیستم تغذیه نیرو کم ظرفیت-Indoor

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor - سیستمهای پلنت پر ظرفیت

سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor

مدل : سیستمهای پلنت پر ظرفیت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 راك پرتابل تغذيه نيرو -

راك پرتابل تغذيه نيرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پلنت تغذيه نيرو - NP5000

پلنت تغذيه نيرو

مدل : NP5000

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شلف منبع تغذيه -

شلف منبع تغذيه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سيستم تهويه آزاد -

سيستم تهويه آزاد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سيستم هاي مبدل انرژي بادي -

سيستم هاي مبدل انرژي بادي

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدعلي چمنيان
پست الکترونیک :
تلفن: +985135414111
نمابر :+985135413614
آدرس: مشهد، شهرك صنعتي طوس، بلوار انديشه، خيابان چهارم، شماره 217 و 218
کد پستی: 91775-1763

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید