پارس نمک کاوه

پارس نمک کاوه


محصولات / خدمات

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی) - پوسان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی)

مدل : پوسان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 20 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی) - پوسان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی)

مدل : پوسان

بسته بندی : قوطی (کفی شیرینگ 20 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (125گرمی) - پوسان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (125گرمی)

مدل : پوسان

بسته بندی : قوطی (کفی شیرینگ 40 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (125گرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (125گرمی)

مدل : سان

بسته بندی : قوطی (کفی شیرینگ 30 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد  (5کیلوگرمی) - پوسان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (5کیلوگرمی)

مدل : پوسان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 4 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (1000گرمی) - پوسان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (1000گرمی)

مدل : پوسان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 12 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (2.5کیلوگرمی) - پوسان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (2.5کیلوگرمی)

مدل : پوسان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 8 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (2.5کیلوگرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (2.5کیلوگرمی)

مدل : سان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 8 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (750گرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (750گرمی)

مدل : سان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 16 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (1000گرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (1000گرمی)

مدل : سان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 12 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000000 کیلوگرم

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی)

مدل : سان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 20 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (400گرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (400گرمی)

مدل : سان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 24 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد  (5کیلوگرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (5کیلوگرمی)

مدل : سان

بسته بندی : سلفون (شیرینگ 4 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (1000گرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (1000گرمی)

مدل : سان

بسته بندی : قوطی (کفی شیرینگ 12 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی) - سان

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد (500گرمی)

مدل : سان

بسته بندی : قوطی (کفی شیرینگ 20 عددی)

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

نمک بدون ید تصفیه شده تبلور مجدد - تصفیه شده و تبلور مجدد

نمک بدون ید تصفیه شده تبلور مجدد

مدل : تصفیه شده و تبلور مجدد

بسته بندی : کیسه لمینت پلی پروپیلن 25 کیلوگرمی

استاندارد : ISO9001:2000، HACCP، GMP، NACI

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

قرص نمک - قرص

قرص نمک

مدل : قرص

بسته بندی : کیسه لمینت پلی پروپیلن 25 کیلوگرمی

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : 1000 تن

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محسن علوی فرد
پست الکترونیک :
تلفن: 021-88214115-17
نمابر :021-88214119
آدرس: ایران، تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه امداد غربی، پلاک 2

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید