شرکت تولیدی حامیران

شرکت تولیدی حامیران

عضویت رایگان

محصولات / خدمات

غذای پودری برنجین با شیر و موز بیوماما -
غذای پودری برنجین با شیر و موز بیوماما

قدرت تولید : نهایت ظرفیت تولید

نوع پرداخت : نقدی

غذای پودری گندمین با شیر بیوماما -
غذای پودری گندمین با شیر بیوماما

قدرت تولید : نهایت ظرفیت تولید

نوع پرداخت : نقدی

غذای پودری برنجین با شیر بیوماما  -
غذای پودری برنجین با شیر بیوماما

قدرت تولید : نهایت ظرفیت تولید

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :https://hamiran.co/
پست الکترونیک :
تلفن: +982188962229
نمابر: +982188961222
آدرس: تهران - میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - پلاک 146 - ساختمان صفا - طبقه دوم غربی

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید